MY DIGITAL INC S.R.L

TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALI

1. Relația contractuală

Prezenții Termeni și condiții de utilizare („Termenii„) reglementează accesarea sau utilizarea de către dvs., persoană fizică, a aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor puse la dispoziție de MY DIGITAL INC S.R.L („My Digital„), societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J4/1244/2018, C.U.I 39773214, cu sediul social în str. Ion Luca Caragiale, nr. 2a-4a, mun. Bacău, jud. Bacău.

În funcție de tipurile de servicii oferite de către MY DIGITAL INC S.R.L, este posibil să existe Termeni suplimentari pentru un anumit tip de serviciu sau activitate, iar respectivii termeni suplimentari vă vor fi prezentați în raport cu Serviciile aplicabile.

My Digital are dreptul să modifice oricând fără nicio notificare acești Termeni. Aceștia intră în vigoare în momentul publicării lor în acest loc. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dvs. a websiteului nostru reprezintă implicit acceptul dvs. de a respecta termenii în vigoare.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Serviciile oferite de My Digital sunt realizate în conformitate cu Politica de confidențialitate. My Digital își rezervă dreptul de a furniza aceste date unor terți în cazul în care va exista o cerere legală și autorizată din partea oricăror autorități cu jurisdicție pe teritoriul țării în care MY DIGITAL INC S.R.L activează, în conformitate cu prevederile legale naționale și internaționale.

My Digital de asemenea poate utiliza datele cu caracter personal de care dispune în scopul îndeplinirii clauzelor din contractele de prestări servicii încheiate cu terți. My Digital își asumă responsabilitatea utilizării acestor date strict în scopul prevăzut de contractul de prestări de servicii încheiat între părțile contractante și nu va furniza sau utiliza niciodată aceste date în alt scop decât cel prevăzut în înțelegerile încheiate între părți.

2. Serviciile

Serviciile constituie totalitatea procedurilor pe care MY DIGITAL INC S.R.L le desfășoară. Prin activitățile pe care le desfășoară, My Digital va contracta și folosi serviciile unor terți independeți pentru a îndeplini scopurile prevăzute de contract. Printre aceștia se pot număra Google și alți afiliați ai acestuia, Facebook și alți afiliați ai acestuia precum și alte platforme care pot fi prevăzute în contractul închieat între părți.

Scopul subcontractării de servicii de către My Digital împreună cu alți terți independenți este îndeplinirea obiectivelor stabilite prin înțelegerile legale dintre My Digital și părțile contractante. Pentru acest motiv, My Digital poate folosi datele cu caracter personal de care dispune în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de furnizorii serviciilor pe care le subcontractează.

3. Alte clauze contractuale

My Digital nu este responsabilă și nu garantează obținerea unor rezultate fixe sau creșterea veniturilor/randamentului investițiilor beneficiarilor serviciilor acestora. Deși prin etica noastră profesională vom încerca să oferim rezultate cât mai bune pentru clienții noștri, performanța obținută în urma serviciilor prestate de noi variază și va depinde întotdeauna de factori individuali care nu depind doar de noi, cum ar fi etica și modelul de business al beneficiarilor, economia de piață, riscurile neprevăzute ce implică managementul și investițiile într-o afacere și alți factori imprevizibili.

Refuzul clientului de a oferi acces la una sau mai multe proprietăți ale acestuia care fac obiectul contractului și care au ca rezultat direct sau indirect incapacitatea sau reducerea capacității și posibilităților noastre de a efectua toate procedurile necesare pentru a îndeplini obiectivele și scopurile prevăzute de contract sunt strict responsabilitatea acestuia și înlătură orice altă responsabilitate din partea noastră referitoare la rezultatele obținute în urma serviciilor prestate.

Alterarea din partea clientului a oricărui tip de date care intră în mod direct sau indirect în legătură cu serviciile pe care noi le prestăm intră direct în responsabilitatea acestuia precum și influența lor asupra rezultatelor obținute în urma serviciilor pe care noi le oferim. Acest lucru duce în mod iminent la înlăturarea responsabilității noastre față de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract.